Prosíme Vás, aktualizujte si novšiu verziu prehliadača:

* Internet Explorer

Výročná Správa 2017

vyrocna sprava 2017

Aktuálny oznam

 oznamy.jpg

Fotogaléria

fotogaleria.jpg

Výročná Správa 2016

vyrocna sprava 2013

Voľné miesta v DN, n.o.

volnemiesta.jpg

Certifikát podľa STN EN ISO 9001:2009

pqm.jpg

Register dokumentov

register.jpg

Darujte 2% z dane 

2dane.jpg

Kontakty

Názov:                                                
Domov Nálepkovo, n.o.
Zastúpený:

Ing.Mgr. Dávidom Rusnákom, povereným riaditeľom DN, n.o.

tel.:

Sídlo: Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo

Registrácia:

Krajský úrad v Košiciach pod číslom 0VVS/17/2003 zo dňa 13. 8. 2003 

IČO: 312 57 305
DIČ: 2021785139
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Sp. Nová Ves

Číslo účtu: IBAN

SK39 5600 0000 0075 2929 4004

Kontakt:

053/429 82 46

Fax:

053/ 429 82 47
E-mail: domov@domovnalepkovo.sk

   
Sociálna pracovníčka: 
Mgr. Lucia Brettschneiderová

0918952941 lucia.brettschneiderova@domovnalepkovo.sk

   
Vedúca  úseku vnútornej prevádzky:     
ekonóm
Silvia Štullerová
0917 853 575   silvia.stullerova@domovnalepkovo.sk
   

Vedúci úseku starostlivosti

o klienta:


Mgr. Ján Filip

0917 848 949    jan.filip@domovnalepkovo.sk

   
Vedúci úseku stravovacej prevádzky: 
Alena Hudáková 
0917 748 052   kuchyna@domovnalepkovo.sk

Rehabilitačná pracovníčka (Wellnes aj pre verejnosť)       Anna Vrábľová

0910 499 454        

Riaditeľ organizácie Domov Nálepkovo, n.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, určil zodpovednú osobu, ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov v DN, n.o.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Meno: Pavel
Priezvisko: Ďurčo
Telefón: 0917 848 958
e-mail: pavel.durco@domovnalepkovo.sk
Ulica: Letná
Číslo: 352/8
PSČ:  053 33
Obec: Nálepkovo  • postup.jpg
  • mapa.jpg
  • piste.jpg

Ak neviete, či žiadať službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení, využite náš konfigurátor.

DN, n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Pre každú z týchto možností musíme spĺňať isté kritéria...