Prosíme Vás, aktualizujte si novšiu verziu prehliadača:

* Internet Explorer

Výročná Správa 2022

vyrocna sprava 2017

Aktuálny oznam

 oznamy.jpg

Fotogaléria

fotogaleria.jpg

Voľné miesta v DN, n.o.

volnemiesta.jpg

Register dokumentov

register.jpg

Darujte 2% z dane 

2dane.jpg

EON

Projekt spolufinancovaný KSK

logo-ksk.png

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

ESTETIZÁCIA PROSTREDIA A POZITÍVNA SENZORICKÁ KOMUNIKÁCIA“ 

logo-ksk.png

Dotáciou Košického samosprávneho kraja sme naštartovali proces estetizácie prostredia a otvorili dvere pozitívnej senzorickej komunikácii do sŕdc a myslí prijímateľov sociálnej služby s použitím primárneho nástroja, ktorým je vytvorenie esteticky pekného, funkčného a bezpečného prostredia s potenciálom vyvolávať pozitívne zážitky a emócie, eliminovať agresiu a iné nepriaznivé situácie, uľahčovať prijímateľom sociálnej služby každodenné činnosti a zmierňovať ich handicap pri zachovávaní ľudskej dôstojnosti každého prijímateľa sociálnej služby.

Nainštalovali sme:

       bezpečnostné zábrany k najrizikovejším schodiskám, pri ktorých dochádzalo k pádom prijímateľov sociálnych služby, čím dochádzalo k priamemu ohrozeniu zdravia a života niektorých prijímateľov sociálnej služby,

       ochrany, od invalidných vozíkov ošúchaných stien, vo vstupnej hale, čím sa vytvorilo príjemné prostredie a zabezpečila ochrana stien pred ich poškodzovaním.

Vymenili sme:

      najviac zničené, zažltnuté a prasknuté záchodové dosky, čím sa zlepšili hygienické, bezpečnostné aj estetické faktory v oblasti osobnej hygieny.

Dokúpili sme:

        chýbajúce madlá pre ľahšie zmeny polohy prijímateľov sociálnej služby a bezpečnejší pohyb prijímateľov sociálnej služby v kúpeľniach a na toaletách,

        nočné lampy, pre bezpečnejší pohyb prijímateľov sociálnej služby vo večerných a nočných hodinách.

Vďaka dotácii sme súčasne naštartovali trend budovania zmyslového marketingu, ktorý nám poskytne konkurenčnú výhodu.

ĎAKUJEME KOŠICKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU ZA PODPORU.

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


  • postup.jpg
  • mapa.jpg
  • piste.jpg

Ak neviete, či žiadať službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení, využite náš konfigurátor.

DN, n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Pre každú z týchto možností musíme spĺňať isté kritéria...