Prosíme Vás, aktualizujte si novšiu verziu prehliadača:

* Internet Explorer

Výročná Správa 2017

vyrocna sprava 2017

Aktuálny oznam

 oznamy.jpg

Fotogaléria

fotogaleria.jpg

Výročná Správa 2016

vyrocna sprava 2013

Voľné miesta v DN, n.o.

volnemiesta.jpg

Certifikát podľa STN EN ISO 9001:2009

pqm.jpg

Register dokumentov

register.jpg

Darujte 2% z dane 

2dane.jpg

 

 Vyhlásenie výberového konania

 Riaditeľ Domova Nálepkovo, n.o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

     Opatrovateľ/Opatrovateľka

           Kritéria na podanie prihlášky:

-  vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Pracovné miesto je podporené  Príspevkom na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 s nasledovnými kritériami:

-          trvalý pobyt na území okresu Gelnica,

-          uchádzač o zamestnanie starší ako 50 rokov alebo uchádzač o zamestnanie s dobou evidencie na úrade práce minimálne 1 rok.

Prihlášku do výberového konania spolu s motivačným listom, životopisom a kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní doručte:

-         poštou na adresu Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, 053 33  Nálepkovo,

-         osobne do podateľne DN, n.o., alebo

-         e-mailom na adresu: riaditel@domovnalepkovo.sk

najneskôr do 14,00 hod. dňa 31.03.2019.

Termín výberového konania bude oznámený telefonicky resp. e-mailom.

 

V Nálepkove, dňa 18.02.2019 

                                                                                     Ing. Mgr. Dávid Rusnák 

                                                                                          riaditeľ DN, n. o. 

 

Vyhlásenie výberového konania

 Riaditeľ Domova Nálepkovo, n. o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

     Sociálny pracovník/Sociálna pracovníčka

           Kritéria na podanie prihlášky:

-        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

Prihlášku do výberového konania spolu s motivačným listom, životopisom a kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní doručte:

-         poštou na adresu Domov Nálepkovo, n. o., Letná 352/8, 053 33  Nálepkovo,

-         osobne do podateľne DN, n. o., alebo

-         e-mailom na adresu: riaditel@domovnalepkovo.sk

najneskôr do 14,00 hod. dňa 31.03.2019.

 

V Nálepkove, dňa 18.02.2019 

                                                                                     Ing. Mgr. Dávid Rusnák

                                                                                          riaditeľ DN, n. o.

 


  • postup.jpg
  • mapa.jpg
  • piste.jpg

Ak neviete, či žiadať službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení, využite náš konfigurátor.

DN, n.o. poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Pre každú z týchto možností musíme spĺňať isté kritéria...